O nás

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti, a to prostredníctvom e-mailu: dpo@agel.sk, alebo poštou na adrese: DPO, AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Roman Kejř
bezpečnostní ředitel AGEL a.s.

Mathonova 291/1
796 04 Prostějov
tel: +420 601 366 760
e-mail: dpo@agel.cz