Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. - Kežmarok

Kontakt

Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

PCR a Antigén - MOM - vnútorný areál nemocnice na parkovisku, oproti zadnému vchodu nemocnice ( vjazd pre vozidá DZS a RZP)

Protilátky – Interná ambulancia - číslo dverí 1010, prízemie, zadný vchod nemocnice od parkoviska ( vjazd pre vozidlá DZS a RZP)

Ako sa k nám dostanete (mapy.cz)

Druh pracoviska

  • odberové miesto COVID-19

Prevádzková doba: 

PCR – RÚVZ/NCZI CovidPass pondelok až piatok 07:00 – 11:00  
PCR – samoplatcovia pondelok až piatok 11:00 – 12:00 online rezervácia
PCR zo slín - samoplatcovia pondelok až piatok 10:00 - 11:00 online rezervácia
Protilátky – samoplatcovia pondelok až piatok 07:00 – 08:00 online rezervácia
(protilátky po očkovaní)
online rezervácia
(základný panel)
online rezervácia
(rozšírený panel)
Antigén – samoplatcovia pondelok až piatok 13:00 – 15:00 online rezervácia

Spôsob platby: platobná karta (vopred)