Zoznam pracovísk

Nemocnica AGEL Levoča a.s. - Levoča

Kontakt

Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča

PCR - Po vstupe do nemocnice za rampou vpravo, oranžový domček

Protilátky – PAPS pre dospelých vedľa budovy urologického oddelenia (po vstupe do nemocnice za rampami vľavo

Ako sa k nám dostanete (mapy.cz)

Druh pracoviska

  • odberové miesto COVID-19

Prevádzková doba: 

PCR – RÚVZ/NCZI CovidPass utorok až štvrtok 08:00 – 10:00  
PCR – samoplatcovia utorok až štvrtok 07:30 – 08:30 online rezervácia
PCR zo slín - samoplatcovia utorok až štvrtok 07:30 - 09:15 online rezervácia
Protilátky – samoplatcovia utorok až štvrtok 07:30 – 09:00 online rezervácia
(protilátky po očkovaní)
online rezervácia
(základný panel)
online rezervácia
(rozšírený panel)
Antigén – samoplatcovia pondelok až piatok 13:00 – 15:00 online rezervácia

Spôsob platby: platobná karta (vopred)