Antigénový test na COVID-19

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE


1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB: https://rezervacie.agel.sk/r/home

 • Vyberte si miesto a termín odberu
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku
 • Zrealizujte online platbu

Cena za vyšetrenie – samoplatca : 35 eur.

Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia,  preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

Odber vzorky  je dostupný na našich pracoviskách:
AGEL Clinic Bratislava, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL Levice, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Nemocnica AGEL Zvolen, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica AGEL Kežmarok

Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo ( ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou)
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z nosohltana
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu

3. Výsledok:

 • Výsledok vyšetrenia bude známy do 30 minút po odobratí vzorky.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás  bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti:

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:

 • Izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu,
 • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania, v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločne domácnosti,
 • o výsledku testu informuje svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, e-mailom, SMS a pod.,
 • denné sledovania vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov, ako je kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
 • denné meranie a zaznamenávanie teploty,
 • prísnu hygienu a dezinfekciu rúk a nosenie rúšok,
 • všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/časť: ,, Čo mám robiť, keď som Covid-19 pozitívny´´ a ,,Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid-19 pozitívnou osobou.´´

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE