Vyšetrenie PCR RNA SARS-CoV-2

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE


Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Ako  prebieha  testovanie ?

Laboratórium Nemocnice Zvolen a.s – člen skupiny AGEL SK a.s.,  vykonáva diagnostiku ochorenia COVID-19 špecifickou  a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS CoV-2.

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, ale nemáte odporučenie od lekára, t.j nespĺňate indikačné kritériá stanovené Hlavným hygienikom SR, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku
 • Zrealizujte online platbu

Cena za vyšetrenie – samoplatca : 65 eur.

Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia,  preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

Odber vzorky  je dostupný na našich pracoviskách:
Bratislava, Komárno, Levice, Zlaté Moravce, Zvolen, Levoča, Kežmarok, Krompachy, Košice

Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo ( ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou)
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z hrdla a nosa (nosohltanu)
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu

3. Výsledok:

 • Výsledok vyšetrenia doručíme do 48 hodín emailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás  bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR

Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré Vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy Vám bol vykonaný odber vzorky!


OBJEDNAŤ VYŠETRENIE