Vyšetrenie protilátok proti COVID-19

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE


Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu naprítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, hocinemusí mať žiadne príznaky. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi a dĺžka samotného automatizovaného vyšetrenia je 18 minút.

Prítomnosť protilátok IgM je znakom „akútneho ochorenia“, lebo sa vytvárajú na 7. – 10. deň od kontaktu s infekčným agens. IgG protilátky sa tvoria približne od 14. dňa po kontakte s vírusom, môžu byť prítomné dlhšiu dobu a dávajú nám obraz o tom, či sme infekciu prekonali alebo boli v kontakte s vírusom. Negatívny výsledok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2. Vo vzorkách séra alebo plazmy z veľmi včasnej fázy, t.j. pred sérokonverziou vírusu, sa môžu namerať negatívne hladiny protilátok. Vyšetrenie protilátok z tohto dôvodu nie je vhodné na diagnostikovanie akútnej infekcie, ale nám slúži na získanie obrazu  imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť vírusu.


Ako prebieha testovanie?

Vyšetrenie sa realizuje priamo z odberu plnej krvi a dĺžka samotného automatizovaného vyšetrenia je 18 minút. 

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu
 • Správne vyplňte vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku
 • Zrealizujte online platbu

Cena za vyšetrenie – samoplatca: 19 eur.

Odber vzorky a vyšetrenie bez indikácie ošetrujúceho lekára nie je hradené zo zdravotného poistenia,  preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.
Odber vzorky  je dostupný na našich pracoviskách: Komárno, Levice, Zlaté Moravce, Handlová, Bánovce nad Bebravou, Zvolen, Levoča, Kežmarok, Krompachy, Košice.
Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom
 • Odber krvi sa robí v lakťovej jamke zo žily
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť sa môže
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu

3. Výsledok:

 • Výsledok vyšetrenia doručíme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória emailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy
 • Negatívny výsledok vyšetrenia protilátok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2
 • V prípade pozitívneho výsledku vám bude indikované vyšetrenie PCR – na vylúčenie prítomnosti ochorenia COVID-19
 • Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy vám bol vykonaný odber vzorky!

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE