Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Antigénový test na COVID-19

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE


Antigénový imunochromatografický test na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového proteínového antigénu z vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke výteru z nosa.

Výsledok antigénového testu neobsahuje QR kód s prepojením na Green pass.

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
 • Zrealizujte online platbu.

Cena za vyšetrenie – samoplatca : 14,90 Eur

Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

Odber vzorky  je dostupný na našich pracoviskách:
AGEL Clinic Bratislava, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL Levice, Nemocnica AGEL Bánovce, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Nemocnica AGEL Zvolen, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo ( ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou).
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z nosa.
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

3. Výsledok:

 • Výsledok vyšetrenia bude známy do 15 minút po odobratí vzorky.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás  bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR.

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti:

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:

 • izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu,
 • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania, v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločne domácnosti,
 • o výsledku testu informuje svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, e-mailom, SMS a pod.,
 • denné sledovania vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov, ako je kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
 • denné meranie a zaznamenávanie teploty,
 • prísnu hygienu a dezinfekciu rúk a nosenie rúšok,
 • všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/časť: Čo mám robiť, keď som Covid-19 pozitívny“ a Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid-19 pozitívnou osobou.“

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE