Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Často kladené otázky

Test RT-PCR na priamy dôkaz infekcie

Ako rýchlo sa dozviem výsledok testu, pokiaľ bude negatívny?

Aj napriek náročnosti PCR metódy je spracovanie vzorky do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória, avšak môže nastať situácia, že niektoré vzorky sa budú musieť opakovať.
Pri vyšetrení PCR EXPRESS obdržíte výsledok do 3 hodín.

Čo znamená výsledok negatívny a ako dlho platí?

Výsledok vyšetrenia sa viaže k okamihu, kedy Vám bol urobený odber vzorky! Neznamená to automaticky, že budete stále negatívny. Pokiaľ sa následne dostanete do kontaktu s osobou, ktorá má pozitívny výsledok, alebo sa u Vás objavia klinické príznaky respiračnej infekcie, ihneď kontaktujte telefonicky svojho praktického lekára, ktorý bude organizovať ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Aká je spoľahlivosť metódy RT-PCR na dôkaz nukleovej kyseliny SARS-CoV-2?

V súčasnosti sa jedná o najspoľahlivejšiu metódu vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

Čo ovplyvňuje kvalitu výsledku?

Kvalitu primárne ovplyvňuje preanalytická fáza vzorky, tzn. kvalitné prevedenie výteru z nosohltanu s vylúčením jazyka a mandlí, ako aj následná manipulácia so vzorkou (médiá uschované pred odberom pri izbovej teplote, po odbere v chlade pri 2 až 8 °C). Pred samotným odberom sa neodporúča používať prípravky na ústnu hygienu (ústna voda, zubná pasta, žuvačky, atď...)

Ponúkate možnosť testovania vzorky záujemcu, ktorý si urobil výter doma?

Túto možnosť neponúkame z dôvodu veľkého rizika nakazenia ďalších osôb pri nevhodnej manipulácii so vzorkou. 

Je možné vykonať vyšetrenie anonymne?

Nie, nie je to možné z dôvodu povinného hlásenia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Je možné vykonať vyšetrenie u detí?

Áno, odber vzorky prebieha iba v prítomnosti zákonného zástupcu.
 

Test na prítomnosť protilátok

Kedy sa nechať otestovať na protilátky proti vírusu SARS-CoV-2?

Testovanie protilátok by malo prebehnúť potom, ako ste pociťovali príznaky po dobu aspoň 7 dní, pokiaľ ste boli pred viac ako týždňom pozitívne testovaný metódou testu RT-PCR alebo ste boli pred viac ako 7 dňami v kontakte s osobou, ktorej bola potvrdená pozitivita na COVID-19. Dôvodom je dať Vášmu imunitnému systému čas na generovanie protilátok, ktoré následne detekujeme prostredníctvom testovania.

Môžem prostredníctvom testu prítomnosti protilátok zistiť, že som imúnny voči ochoreniu COVID-19?

Pokiaľ test zistí, že Váš organizmus má protilátku IgG proti COVID-19, môžete mať určitú úroveň imunity voči koronavírusu. Keďže vírus SARS-CoV-2 je nový, odborníci s istotou nevedia, ako dlho Vás môžu tieto protilátky ochrániť.

Môže test na prítomnosť protilátok byť použitý ako dôkaz bezinfekčnosti a vrátiť sa do práce?

Samotné testy na protilátky nemôžu potvrdiť, či sa môžete vrátiť do práce. Testy ukazujú, ako bežný je COVID-19 v populácii a do akej miery sa rozšíril na základe počtu ľudí s protilátkami proti SARS-CoV-2, nepovedia Vám, či máte aktívny vírus vo svojom organizme. Okrem toho, pokiaľ ste na začiatku infekcie, Váš imunitný systém možno nemal dostatok času na vytvorenie týchto protilátok a testy teda Vaše ochorenie neodhalia.
 

Rýchly antigénový test

Čo je antigén?

Antigén je malá molekula, často proteín, ktorý naše telo vidí ako cudzí, a teda je schopný stimulovať imunitnú odpoveď organizmu. V situácii, kedy je náš imunitný systém vystavený týmto mikroskopickým útočníkom, začína sa brániť tým, že viaže protilátky na tieto organizmy a neutralizuje ich alebo označuje ako nežiadúce pre ďalšie bunky, ktoré majú za úlohu ich zničiť.

Ako fungujú antigénové testy a prečo sú dôležité?

Testovanie na antigén je rýchla, účinná a jednoduchá testovacia metóda pre zistenie, či ste nakazený vírusom SARS-CoV-2. Infikovanie vírusom vedia testy odhaliť počas niekoľkých dní od nástupu infekcie, maximálne do týždňa od expozície vírusom. Oproti tomu testy protilátok musia počkať 2 – 3 týždne po expozícii vírusom, aby telo vyvinulo imunitnú odpoveď na veľmi špecifické protilátky proti vírusu SARS-CoV-2. Testy PCR majú omnoho vyššiu presnosť ako antigénové testy, vyžadujú však moderne vybavené laboratórium a vyhodnotenie výsledkov môže trvať desiatky hodín. PCR testy sú naviac tak citlivé, že identifikujú testovanú osobu ako  nakazenú aj v situácii, kedy je už vyliečená a množstvo vírusu v jej tele ja tak nízke, že nie je schopná infikovať inú osobu. Antigénové testy vedia rýchle zachytiť najviac infekčných  jedincov v populácii a sú tak schopné výrazne znížiť vírusovú nálož šíriacu sa medzi obyvateľstvom.

Kedy je najvhodnejšie absolvovať antigénový test?

K antigénovému testu by mal pacient pristúpiť po 3 dňoch príznakov ochorenia COVID-19. Alternatívne je testovanie antigénom vynikajúcou metódou pre asymptomatických pacientov, ktorí sa s nakazeným jedincom stretli 5 – 10 dní od dátumu testovania. Testovanie antigénom sa dá efektívne použiť ako rýchly screeningový test pre COVID-19 vzhľadom k rýchlemu výsledku a relatívnou presnosťou. Tieto jeho funkcie využívajú výrobné spoločnosti, športové kluby a iné subjekty, ktoré potrebujú rýchlo oddeliť infekčných kolegov od ostatných.

Je vhodné po pozitívnom antigénovom teste absolvovať test na priamy dôkaz infekcie, teda PCR test?

Áno, odborníci odporúčajú správnosť výsledku antigénového testovania vždy potvrdiť PCR testom.