Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Vyšetrenie RT-PCR EXPRESS

OBJEDNAŤ PCR EXPRESS


Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Ako prebieha testovanie?

Diagnostika ochorenia COVID-19 sa vykonáva špecifickou a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS-CoV-2.

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, ale nemáte odporučenie od lekára, t.j nespĺňate indikačné kritériá stanovené Hlavným hygienikom SR, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
 • Zrealizujte online platbu.

Cena za PCR EXPRESS vyšetrenie - samoplatca : 109 Eur

Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

Odber vzorky pre PCR EXPRESS vyšetrenie je dostupný iba na pracoviskách: AGEL Clinic v Bratislave a v Nemocnici AGEL Zvolen.

Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo (ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou).
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z hrdla a nosa (nosohltana).
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

3. Výsledok:

 • Výsledok PCR EXPRESS vyšetrenia doručíme do 3 hodín emailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás  bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR.

Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré Vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy Vám bol vykonaný odber vzorky!


OBJEDNAŤ PCR EXPRESS