Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Vyšetrenie RT-PCR zo slín

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE INFORMAČNÝ LETÁK


Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané vírusom SARS-CoV-2.

Ako prebieha testovanie?

Laboratórium Nemocnice AGEL Zvolen a.s – člen skupiny AGEL SK a.s., vykonáva diagnostiku ochorenia COVID-19 špecifickou a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS-CoV-2.

 

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, ale nemáte odporučenie od lekára, t.j nespĺňate indikačné kritériá stanovené Hlavným hygienikom SR a zdravotnou poisťovňou, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
 • Zrealizujte online platbu.

Vyšetrovanie RT-PCR RNA SARS-CoV-2 zo slín – samoplatca : 54,90 Eur

Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

Odber vzorky pre PCR vyšetrenie je dostupný na:

našich pracoviskách:
AGEL Clinic Bratislava, Nemocnica AGEL Bánovce, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL Levice, Nemocnica AGEL Zvolen, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nemocnica AGEL Krompachy, Nemocnica AGEL Košice-Šaca, Nemocnica AGEL Levoča.

spolupracujúcich mobilných odberových miestach:
Poliklinika - LDCH s.r.o Detva, MOM SČK Banská Štiavnica, MOM Prievidza - Hotel Magura, MOM Bratislava Ružinov - Student House, MOM MORIDO Banská Bystrica, MOM MediPack Žiar nad Hronom, MOM SČK Žiar nad Hronom.

Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo (ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou).
 • Minimálne 10 minút pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou odberu slín do skúmavky.
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

3. Výsledok:

 • Výsledok PCR vyšetrenia obdržíte do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória, e-mailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy.
 • V prípade pozitívneho výsledku bude vyšetrená aj prítomnosť britskej mutácie vírusu SARS-CoV-2.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR.

Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré Vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy Vám bol vykonaný odber vzorky!

 


OBJEDNAŤ VYŠETRENIE