Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Vyšetrenie RT-PCR

OBJEDNAŤ VYŠETRENIE


Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Ako prebieha testovanie?

Laboratórium Nemocnice AGEL Zvolen a.s – člen skupiny AGEL SK a.s., vykonáva diagnostiku ochorenia COVID-19 špecifickou a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS-CoV-2.

RODINNÝ BALÍK

Podmienky akcie:

 • PCR odbery rodinných balíkov platia len v prípade, ak sa celá skupina objedná na jeden spoločný deň.
 • Zľava platí pre deti vo veku od 0 do 16 rokov (ročník 2005 a vyššie), na mieste testovania sa preukážte dokladom o veku dieťaťa.
 • Pri objednaní detí podpisuje súhlas s vyšetrením ich zákonný zástupca, pričom formulár bude k dispozícii v procese objednávky.
 • Všetky výsledky PCR testov budú doručené štandardným spôsobom SMS alebo e-mailom jednému dospelému príslušníkovi.
 • Zľava platí do 30. 9. 2021.

Ako si uplatniť zľavu?

Zľava platí len v prípade, ak sa na PCR test objednajú 2 dospelí a zároveň zaregistrujú deti vo veku 0-16 rokov:

 • vyberte si miesto, dátum a čas testovania,
 • vyberte si z možnosti Objednať viac osôb,
 • zadajte číslo 3  pre 2 dospelí + 1 dieťa,
 • zadajte číslo 4  pre 2 dospelí + 2 deti,
 • zadajte číslo 5  pre 2 dospelí + 3 deti,
 • zadajte číslo 6  pre 2 dospelí + 4 deti,
 • vyplňte všetky potrebné údaje jednotlivých osôb pre dvoch dospelých a detí vo veku 0-16 rokov,
 • správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku,
 • potvrďte vypísané údaje, záväzne objednajte a zaplaťte.

Vyšetrenie PCR, Rodinný balík

2 dospelí  + 1- 2 deti , zľava 100 % pre  testované deti                   cena:   99,80 €
2 dospelí  + 3 deti  , zľava 100 % pre 2 testované deti                    cena: 149,70 €
2 dospelí  + 4 deti, zľava 100 % pre 2 testované deti                      cena: 199,60 €

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, ale nemáte odporučenie od lekára, t.j nespĺňate indikačné kritériá stanovené Hlavným hygienikom SR, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
 • Zrealizujte online platbu.

Cena za PCR vyšetrenie – samoplatca : 49,90 Eur

Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

Odber vzorky pre PCR vyšetrenie je dostupný na:

našich pracoviskách:
AGEL Clinic Bratislava, Nemocnica AGEL Bánovce, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL Levice, Nemocnica AGEL Zvolen, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nemocnica AGEL Košice-Šaca, Nemocnica AGEL Levoča.

spolupracujúcich mobilných odberových miestach:
Poliklinika - LDCH s.r.o Detva, MOM SČK Banská Štiavnica, MOM Prievidza - Hotel Magura, MOM Bratislava Ružinov - Student House, MOM MORIDO Banská Bystrica, MOM MediPack Žiar nad Hronom, MOM SČK Žiar nad Hronom.

Nové termíny sú priebežne dopĺňané pre všetky odberové miesta.

2. Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo (ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou).
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z hrdla a nosa (nosohltana).
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

3. Výsledok:

 • Výsledok PCR vyšetrenia obdržíte do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória, emailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR.

Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré Vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy Vám bol vykonaný odber vzorky!


OBJEDNAŤ VYŠETRENIE