AGEL LAB

Slide thumbnail
PRE ZDRAVOTNÍKOVLaboratórna medicína bez kompromisov
AGELLAB je Váš spoľahlivý laboratórny partner. Okrem kvality a širokého spektra laboratórnych vyšetrení poskytujeme aj nadštandardné služby.
PRE VEREJNOSŤLaboratórna medicína bližšie k Vám
AGELLAB ponúka samoplatcom široké spektrum vyšetrení a laboratórnu diagnostiku dostupnú pre každého.
LABORATÓRNE VÝSLEDKYLaboratórne výsledky pre odberateľov
Aplikácia pre lekárov, vďaka ktorej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste.

Správne umývanie rúk dokáže spomaliť šírenie infekcií v detských kolektívoch

26.10.2023
Detské choroby sú prirodzenou súčasťou vývoja imunitného systému. S novým školským rokom však dokážu potrápiť deti i rodičov, najmä vtedy, ak sa opakovane vracajú. Pobyt v detských kolektívoch je však nevyhnutný pre to, aby sa detská imunita oboznámila s možnými hrozbami a vedela na ne správne reagovať.

Nemocnica AGEL Levice spolu s AGELLAB usporiadali okresný pracovný seminár

19.10.2023
Sústavné celoživotné vzdelávanie je v zdravotníctve kľúčové pre udržanie vysokého štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, že napreduje medicína ako veda, aj samotné zdravotnícke inštitúcie sa neustále posúvajú vpred, modernizujú a je dôležité, aby o nových možnostiach boli informovaní zdravotníci z celej spádovej oblasti. Nemocnica AGEL Levice sa preto v súčinnosti s laboratóriami AGELLAB rozhodla zorganizovať pracovný seminár, v rámci ktorého lekárom, sestrám i laborantom z okresu predstavili novinky v poskytovaných laboratórnych službách.

Ženy dbajú na prevenciu menej. Jednoduché a dostupné vyšetrenia pritom dokážu zachraňovať životy

11.10.2023
Za posledných 12 mesiacov absolvovalo preventívne alebo diagnostické vyšetrenia pre samoplatcov v laboratóriách AGELLAB približne o 7,5 % menej žien ako mužov. V rámci PINK Októbra preto laboratórium pripravilo zľavu 20 % na vybrané vyšetrenia pre ženy, aby im pripomenulo dôležitosť prevencie v rámci závažných ochorení postihujúcich práve nežné pohlavie.