Zoznam pracovísk

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Místo Adresa Druh pracoviska Odbornosti
Kežmarok Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

nemocničné STATIM laboratórium
Kežmarok Huncovská 42, 060 01 Kežmarok odberové miesto balíčkov vyšetrení