Laboratóriá klinickej imunológie a alergológie

Laboratóriá klinickej imunológie a alergológie

Laboratóriá klinickej imunológie a alergológia sú súčasťou rozsiahlej siete klinických laboratórií AGELLAB v Slovenskej republike.

Laboratórium poskytuje svoje služby ako lekárom špecialistom (imunológom, alergológom, hematológom, pneumológom, onkológom apod.), tak aj praktickým lekárom.

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie pracuje v súlade s všeobecne platnými odporučeniami odbornej spoločnosti SSAKI.

Je vybavená najmodernejšími prístrojmi, ktoré obsluhuje vysoko kvalifikovaný personál.

Na vyžiadanie lekárom poskytujeme:

  •  klinické konzultácie výsledkov,
  • zasielame interpretačné texty laboratórnych vyšetrení.

Interpretačné texty priebežne aktualizujeme v súlade s najnovšími poznatkami a odporučením jednotlivých odborných spoločností. Pružne reagujeme na novinky v odborných laboratórnych metódach a snažíme sa ich zavádzať do praxe. Pracovníci laboratórií aktívne prezentujú výsledky práce na odborných konferenciách v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

Zameranie laboratórií:

  • laboratórna diagnostika zložiek humorálnej a bunkovej imunity, funkčné testy,
  • laboratórna diagnostika systémových a orgánových špecifických autoimunitných ochorení,
  • laboratórna diagnostika alergií vrátane komplexnej alergénovej komponentovej diagnostiky, multiplexu ImmunoCAP ISAC a testov aktivácie bazofilov,
  • antiinfekčná imunita (infekčná serológia), stanovenie hladín špecifických protilátok po očkovaní,
  • testy bunkovej imunity v diagnostike infekcií Mycobacterium tuberculosis Borrelia burgdorferi s.l. – tzv. IGRA testy (Interferon Gamma Release Assays), ELISPOT, diagnostika hemotoonkologických ochorení metódou prietokovej cytometrie,
  • fenotypizácia buniek rôznych biologických materiálov metódou prietokovej cytometrie – bronchoalveolárne laváže (BAL), výpotky, mozgovomiešny mok, vzorky biopsií lymfatických uzlina apod.