Zoznam pracovísk

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.

Místo Adresa Druh pracoviska Odbornosti
Krompachy Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

nemocničné STATIM laboratórium
Krompachy Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy odberové miesto balíčkov vyšetrení