Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. - Krompachy

Kontakt

Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy
Interná ambulancia
Ako sa k nám dostanete (mapy.cz)

Druh pracoviska

  • odberové miesto balíčkov vyšetrení

Prevádzková doba - odber vzoriek: 

Alergie a intolerancie štvrtok - piatok 08:00 - 08:12 online rezervácia
Životný štýl štvrtok - piatok 08:12 - 08:24 online rezervácia
Pre ženy štvrtok - piatok 08:24 - 08:36 online rezervácia
Prevencia ochorení štvrtok - piatok 08:36 - 08:48 online rezervácia
Civilizačné ochorenia štvrtok - piatok 08:48 - 09:00 online rezervácia