Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. - Krompachy

Kontakt

Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy
Interná ambulancia
Ako sa k nám dostanete (mapy.cz)

Druh pracoviska

  • odberové miesto balíčkov vyšetrení

Prevádzková doba - odber vzoriek: 

Alergie a intolerancie štvrtok - piatok 08:00 - 08:15 online rezervácia
Životný štýl štvrtok - piatok 08:15 - 08:30 online rezervácia
Pre ženy štvrtok - piatok 08:30 - 08:45 online rezervácia
Prevencia ochorení štvrtok - piatok 08:45 - 09:00 online rezervácia