Laboratóriá klinickej biochémie

Laboratóriá klinickej biochémie

Laboratóriá klinickej biochémie vykonávajú základné a špecializované biochemické vyšetrenia, ktoré sú klinicky využívané k správnemu stanoveniu diagnózy, sledovaniu priebehu a účinnosti liečby aj k preventívnemu vyhľadávaniu ohrozených osôb. 

Svojim klientom poskytujeme:

 • Základné rutinné biochemické vyšetrenia
 • Špecializované biochemické vyšetrenia
 • Stanovenie hladín liečiv 
 • Vybrané biochemické vyšetrenia pre veterinárne účely
 • Moderné prístrojové vybavenie
 • Automatizovanú prípravu a diagnostiku vzoriek
 • Flexibilné zavádzanie nových metód
 • Dostupnosť odberových miest v rámci celej republiky
 • Zvoz vzoriek v rámci celej SR vlastnou zvozovou službou
 • Zabezpečujeme žiadanky, odberový materiál
 • Odvoz a likvidáciu infekčného odpadu
 • Distribúciu výsledkov ako v elektronickej, tak aj v tlačenej podobe
 • Informačné Call centrum
 • Konzultačné služby

Vykonávame aj vybrané klinicko-biochemické vyšetrenia:

 • Hormóny: aldosterón, renín, kalcitonín, gastrín, kortizol, aldosterón, kyselina vanilmandľová, homovanilínová, 5-hydroxyindoloctová,
 • Tumorové markery: TPA, TPS, TK, SCCA, HE4, NSE, Chromogranin.

Výhody elektronickej žiadanky:

 • Lekárom urýchľuje a zjednodušuje objednávku laboratórnych vyšetrení
 • Prehľadná evidencia laboratórnych požiadaviek
 • Lekár môže využívať vopred pripravený zoznam vyšetrení
 • Archivácia žiadaniek
 • Zamedzuje sérií chýb, ktoré môžu nastať v laboratóriu prepisom papierovej žiadanky
 • Urýchľuje proces spracovania vzorky v laboratóriu