Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Vyšetrenie protilátok COVID-19

Ide o vyšetrenia a zistenie protilátkovej imunitnej odpovede organizmu po očkovaní/prekonaní alebo na prítomnosť/kontakt s vírusom SARS-CoV-2 (základný alebo rozšírený panel). Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal/bol v kontakte s vírusom,  alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19.

Vo vzorkách séra alebo plazmy z veľmi včasnej fázy, t.j. pred sérokonverziou vírusu, sa môžu namerať negatívne hladiny protilátok. Vyšetrenie protilátok z tohto dôvodu nie je vhodné na diagnostikovanie akútnej infekcie, ale nám slúži na získanie obrazu  imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť vírusu.

PROTILÁTKY

PO OČKOVANÍ/PREKONANÍ
Protilátky Ig S1/S2 neutralizačné

Vyšetrenie: odber z periférnej krvi

Cena vyšetrenia19 €

PROTILÁTKY

ZÁKLADNÝ PANEL
Posúdenie imunity
IgG - IgM

Cena vyšetrenia35 €

PROTILÁTKY

ROZŠÍRENÝ PANEL
Posúdenie imunity
IgG - IgA - IgM

Cena vyšetrenia48 €


Protilátky po očkovaní/ prekonaní IgG

Cena: 19 € 
Objednať sa

Vyšetrenie týchto protilátok je určené pre osoby po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19. Protilátky triedy IgG (S1, S2 protilátky) sú zamerané na potvrdenie prítomnosti neutralizačných protilátok, ktoré vznikajú po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia. Prítomnosť neutralizujúcich protilátok predpokladá ochranu voči ochoreniu COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi.

IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze (od 14.dňa ) ochorenia  COVID-19, u osôb s, ale aj bez klinických príznakov infekcie, pričom  pretrvávajú v organizme ešte niekoľko mesiacov po infekcii. Po vakcinácii sa neutralizačné protilátky začínajú tvoriť v priebehu 10 – 14 dní od podania prvej dávky, v plnej miere však až 2 týždne po podaní druhej dávky očkovacej látky, kedy je hladina protilátok dostatočne protektívna. Dynamika produkcie protilátok je však individuálne u každého človeka.

 V prípade prekonania ochorenia COVID-19 odporúčame vyšetrenie zvoliť minimálne 3-4 týždne od prekonania ochorenia. Vyšetrenie IgG protilátok potvrdí, či máte alebo nemáte prítomné neutralizačné = ochranné protilátky. Dynamika produkcie protilátok je však individuálne u každého človeka.Merací rozsah nami používaného testu je 0,4 – 12 500 U/ml. K tomuto vyšetreniu neposkytujeme konzultáciu. Ukážka výsledkového listu protilátok po očkovaní/prekonaní v pdf formáte

Protilátky Základný panel IgG + IgM

Cena: 35 €
Objednať sa   

Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Vyšetrenie protilátok IgG a súčasne IgM je určené pre ľudí, ktorí chcú vedieť či boli v poslednej dobe v kontakte s vírusom.

Prítomnosť protilátok IgM je znakom „skorého akútneho ochorenia“, lebo sa vytvárajú na 7. – 10. deň od kontaktu s vírusom SARS-CoV-2. IgG protilátky sa tvoria približne od 14. dňa po kontakte s vírusom, môžu byť prítomné v krvi dlhšiu dobu. IgG protilátky nám dávajú obraz o tom, či sme infekciu prekonali alebo boli v kontakte s vírusom. Negatívny výsledok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2. Dynamika produkcie protilátok je však individuálne u každého človeka. K tomuto vyšetreniu neposkytujeme konzultáciu. Ukážka výsledkového listu pre Základný panel protilátok v pdf formáte: 

Podľa súčasne nameranej hladiny protilátok IgG a IgM je možné približne odhadnúť obdobie kontaktu s vírusom, najlepšie súčasne  v kombinácii v výsledkom PCR vyšetrenia:

Protilátky Rozšírený panel IgG + IgA + IgM

Cena: 48 €
Objednať sa

Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Vyšetrenie protilátok IgG, IgM a IgA je určené pre ľudí, ktorí chcú vedieť či boli v poslednej dobe v kontakte s vírusom.

Prítomnosť protilátok IgM je znakom „skorého akútneho ochorenia“, lebo sa vytvárajú na 7. – 10. deň od kontaktu s vírusom SARS-CoV-2. IgA „slizničné" protilátky sú dôkazom už prebiehajúcej akútnej infekcie a ich prítomnosť hovorí o imunitnej odpovedi slizníc dýchacích ciest na prítomnosť vírusu. IgG protilátky sa tvoria približne od 14. dňa po kontakte s vírusom, môžu byť prítomné v krvi dlhšiu dobu. IgG protilátky nám dávajú obraz o tom, či sme infekciu prekonali alebo boli v kontakte s vírusom. Negatívny výsledok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2.

K tomuto vyšetreniu neposkytujeme konzultáciu. Ukážka výsledkového listu pre Rozšírený panel protilátok


Ako prebieha testovanie?

Vyšetrenie sa realizuje priamo z odberu plnej krvi, odber nie je nutné realizovať na lačno.

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu
 • Správne vyplňte vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku
 • Zrealizujte online platbu

Cena za vyšetrenie – samoplatca protilátky :

 • protilátky po očkovaní     - 19 EUR
 • základný panel                 - 35 EUR
 • rozšírený panel                - 48 EUR

Odber vzorky a vyšetrenie bez indikácie ošetrujúceho lekára nie je hradené zo zdravotného poistenia,  preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

2. Odber

 • Odber vzorky  je dostupný na našich pracoviskách: Nemocnica AGEL Bánovce, AGEL Clinic v Bratislava (odber možný u detí od dovŕšeného 10. roku), Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL Levice, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Nemocnica AGEL Zvolen.
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Odber krvi sa robí v lakťovej jamke zo žily.
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto.
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť sa môže.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa (AGEL Clinic v Bratislave je odber možný u detí od 10. roku v prítomnosti zákonného zástupcu s udelením písomného súhlasu na odber biologického materiálu).
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

3. Výsledok

Výsledok vyšetrenia doručíme e-mailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy. Dodanie výsledkov:

 • Protilátky po očkovaní/prekonaní IgG                do 2 pracovných dní
 • Protilátky Základný panel IgG - IgM                   do 2 pracovných dní
 • Protilátky Rozšírený panel IgG - IgA - IgM         do 5 pracovných dní
   
 • Negatívny výsledok vyšetrenia protilátok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2.
 • Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy vám bol vykonaný odber vzorky!

4. Interpretácia

Protilátky IgG (S1/S2) po očkovaní/prekonaní

 • Merací rozsah pre vyšetrenie hladiny protilátok je od 0,4 - 12 500 U/ml
  • Negatívny = protilátky neprítomné = ak je nameraná hodnota < 0,8 U/ml
  • Pozitívny =  protilátky prítomné = ak je nameraná hodnota > 0,8 U/ml

Protilátky Základný panel (IgG-IgM) alebo Rozšírený panel (IgG-IgA-IgM)

 • IgG - protilátka "neskorej" fázy, hovorí o prekonanej infekcii,kontakte s vírusom. Merací rozsah je 3,8 - 400 AU/ml
  • Negatívny = protilátky prítomné v nízkej koncentrácii = ak nameraná hodnota je <15 AU/ml
  • Pozitívny = protilátky prítomné = ak nameraná hodnota je > 15 AU/ml
 • IgM - protilátka "včasnej akútnej"fázy:
  • Negatívny = ak nameraná hodnota je < 1,1 = neprítomnosť /pod prahovým množstvom
  • Pozitívny = protilátky prítomné = ak výsledok  > 1,1, potvrdenie expozície/kontaktu s vírusom
    
 • IgA - protilátka "prebiehajúcej neskoršej akútnej" fázy
  • Negatívny = protilátky neprítomné,  ak nameraná hodnota je menšia < 1,1
  • pozitívny = protilátky prítomné = ak nameraná hodnota je > 1,1

Pozitívny výskyt súčasne IgM a IgG môže znamenať nedávnu infekciu.

Dôležité upozornenie:

 • Výsledok vyšetrenia poskytuje informáciu, či máte alebo nemáte vytvorené protilátky.
 • Nie je doposiaľ známa ani odporučená hladina, ktorú možno považovať za dostatočne ochrannú.
 • Na posúdenie potreby zaočkovania ďalšou dávkou je vhodné sledovať dynamiku t.j. overiť opakovane hladinu protilátok (IgG) s odstupom času.
 • Ani dostatočná hladina IgG protilátok nezaručuje úplnú ochranu, odporúčame naďalej dodržiavať všetky protipandemické opatrenia.
 • Výsledkový list/protokol o vyšetrení protilátok neslúži ako doklad o bezinfekčnosti!