Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Vyšetrenie protilátok COVID-19

Test z krvi pomocou kvantitatívnej ELISA a CLIA metódy, na základe ktorého je možné určiť, či organizmus prišiel v minulosti do kontaktu s vírusom SARS-CoV-2, alebo ide o aktuálne prebiehajúcu infekciu.

PROTILÁTKY

PO OČKOVANÍ
Protilátky Ig S1/S2 neutralizačné

Vyšetrenie: odber z periférnej krvi

Cena vyšetrenia19 €

PROTILÁTKY

ZÁKLADNÝ PANEL
IgG - IgM

Cena vyšetrenia35 €

PROTILÁTKY

ROZŠÍRENÝ PANEL
IgG-IgA-IgM

Cena vyšetrenia48 €

Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď nemusí mať žiadne príznaky, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19. Vyšetrenie protilátok po očkovaní - triedy IgG (S1, S2 protilátky) je zamerané na potvrdenie prítomnosti neutralizačných protilátok. Neutralizačné protilátky vznikajú po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia. Prítomnosť neutralizujúcich protilátok predpokladá ochranu voči ochoreniu COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi.

Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Protilátky ostávajú v krvi naďalej po prekonaní ochorenia.

Prítomnosť protilátok IgM je znakom „skorého akútneho ochorenia“, lebo sa vytvárajú na 7. – 10. deň od kontaktu s vírusom SARS-CoV-2. IgA „slizničné" protilátky sú dôkazom už prebiehajúcej akútnej infekcie a ich prítomnosť hovorí o imunitnej odpovedi slizníc dýchacích ciest na prítomnosť vírusu. IgG protilátky sa tvoria približne od 14. dňa po kontakte s vírusom, môžu byť prítomné v krvi dlhšiu dobu. IgG protilátky nám dávajú obraz o tom, či sme infekciu prekonali alebo boli v kontakte s vírusom. Negatívny výsledok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2.
Po očkovaní/vakcinácii sa neutralizačné protilátky začínajú tvoriť v priebehu 10 - 14 dní od podania prvej dávky. Ale až 14 dní po podaní druhej dávky je hladina protilátok dostatočne protektívna. Dynamika produkcie protilátok je však individuálne u každého človeka.

Vo vzorkách séra alebo plazmy z veľmi včasnej fázy, t.j. pred sérokonverziou vírusu, sa môžu namerať negatívne hladiny protilátok. Vyšetrenie protilátok z tohto dôvodu nie je vhodné na diagnostikovanie akútnej infekcie, ale nám slúži na získanie obrazu  imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť vírusu.

Ako prebieha testovanie?

Vyšetrenie sa realizuje priamo z odberu plnej krvi, odber nie je nutné realizovať na lačno.

1. Objednanie

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu AGELLAB.

 • Vyberte si miesto a termín odberu
 • Správne vyplňte vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku
 • Zrealizujte online platbu

Cena za vyšetrenie – samoplatca protilátky :

 • protilátky po očkovaní     - 19 EUR
 • základný panel                 - 35 EUR
 • rozšírený panel                - 48 EUR

Odber vzorky a vyšetrenie bez indikácie ošetrujúceho lekára nie je hradené zo zdravotného poistenia,  preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

2. Odber

 • Odber vzorky  je dostupný na našich pracoviskách: Nemocnica AGEL Bánovce, AGEL Clinic v Bratislava, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL Levice, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Nemocnica AGEL Zvolen.
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Odber krvi sa robí v lakťovej jamke zo žily.
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto.
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť sa môže.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

3. Výsledok

Výsledok vyšetrenia doručíme e-mailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy. Dodanie výsledkov:

 • do 2 dní – Protilátky – Základný panel  (IgG-IgM) a Protilátky po očkovaní IgG,   
 • do 3 - 4 dní – Protilátky – Rozšírený panel (IgG-IgA-IgM).
 • Negatívny výsledok vyšetrenia protilátok nevylučuje úplne možnosť infekcie SARS‑CoV‑2.
 • V prípade pozitívneho výsledku vám bude indikované vyšetrenie PCR – na vylúčenie prítomnosti ochorenia COVID-19.
 • Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy vám bol vykonaný odber vzorky!

4. Interpretácia

Pozitívny výsledok = protilátky prítomné
Negatívny výsledok = protilátky neprítomné

IgG - protilátka "neskorej" fázy, hovorí o prekonanej infekcii alebo kontakte s vírusom:

 • IgG pozitívne – svedčia o prekonanej infekcii vírusom,
 • IgG hraničné – nepreukazateľný test - je vhodné zopakovať vyšetrenie za 1–2 týždne,
 • IgG negatívne – výsledok nesvedčí o prekonanej infekcii.

IgM - protilátka skoršej akútnej infekcie.

IgA - protilátka pre prebiehajúcu/akútnu infekciu.

Pozitívny výskyt súčasne IgM/IgA a IgG môže znamenať nedávnu infekciu - odporúčame stanovenie PCR. V prípade súčasného negatívneho výsledku PCR ide už o prekonanú infekciu.

Dôležité upozornenie: Výsledkový list/protokol o vyšetrení protilátok neslúži ako doklad o bezinfekčnosti!