Novinky

Laboratória zvolenskej nemocnice otestovali počas pandémie 94 tisíc PCR vzoriek na koronavírus. Riaditeľka laboratórií AGEL: „Pandémia je veľkou skúškou aj pre klinické laboratóriá“

26.1.2021

Laboratóriá Nemocnice AGEL Zvolen, v roku 2020 počas 9 mesiacov urobili celkovo 94 000 testov. Počas tohto obdobia úplne zmenili charakter svojej práce. Bolo potrebné nasadiť všetky svoje sily, prostriedky a zdokonaliť systém aj logistiku na testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu COVID-19. A to všetko veľmi rýchlo, za pochodu, počas paralelnej prevádzky. Pandémia a situácia v súvislosti s testovaním ochorenia COVID-19 preverila schopnosti, flexibilitu, krízové nasadenie a aj fyzickú a psychickú odolnosť ľudí v prvej diagnostickej línii. ,,Pandémia bola a je veľkou komplexnou skúškou pre väčšinu zdravotníckych pracovníkov a laboratóriá nie sú výnimkou,“ povedala okrem iného v rozhovore riaditeľka laboratórií siete AGEL Ing. Elena Gaboňová.

1. Ako by ste celkovo zhodnotili rok 2020 v laboratóriách AGELLAB v súvislosti s novým koronavírusom covid-19?

Rok 2020 bol skúškou vo viacerých oblastiach, a nielen pre zdravotníckych pracovníkov. Systém bežnej práce v laboratóriu sa v podstate počas pandémie zásadne nezmenil. Poklesom počtu bežných vzoriek počas prvej vlny sme mali  personálne obsadenie zabezpečené – zamestnanci sa venovali prevažne PCR testovaniu. Počas druhej vlny však narástol počet krvných vzoriek, zároveň pribudlo viacej PCR vzoriek a všetky tieto vyšetrenia zabezpečuje ten istý personál. Naviac, v druhej vlne je viacej zamestnancov v karanténe, prípadne sa liečia z ochorenia COVID-19. Paralelne s testovaním COVID prebieha od štvrtého kvartálu 2020 výmena prístrojovej techniky a automatizácie vo všetkých našich laboratóriách.

2. Aké boli začiatky v laboratórnom testovaní metódou PCR a následne vyšetrením protilátok na výskyt nového vírusu SARS-CoV-2?

Priestorové úpravy menšieho rozsahu boli nevyhnutné pri zavedení PCR testovania, hlavne časti laboratória, kde prebiehala izolácia nukleovej kyseliny - oddelenie vstupného/výstupného filtra laboratória, nastavenie a kontrola laminárneho boxu. Všetko v súlade s bezpečnostnými podmienkami a hygienicko-epidemiologickým režimom, vzhľadom na 2.stupeň biologického stupňa. Vyšetrenie protilátok sa realizuje na automatických analyzátoroch, ktoré sa používajú aj na vyšetrovanie iných parametrov a nevyžadovalo si žiadne špeciálne úpravy ani zmenu režimu prevádzky. Príprava priestorov pre vyšetrenie PCR bola náročnejšia.

3. Vyžiadala si pandémia nákup špecializovanej technológií?

Áno, hlavne pre PCR testovanie. Na Oddelení klinickej biochémie sme mali k dispozícii automatický izolátor nukleových kyselín, ktorý ale nedokázal izoláciu RNA – resp. v to čase nebola dostupná metóda izolácie. Na začiatku sme museli presťahovať laminárny box, vytvoriť bezpečný priestor pre manipuláciu s rizikovým biologickým materiálom, spustili sme manuálnu izoláciu, kapacitu testovania sme mali na začiatku apríla cca 150 vzoriek/deň. Vzhľadom na narastajúci počet požiadaviek na testovanie PCR, aj vzhľadom na šírenie vírusu, sme postupne obmieňali a dopĺňali prístroje k automatickej izolácii RNA vírusu (ribonukleovej kyseliny) a posilnili sme aj systém amplifikácie. Aktuálne sme na kapacite desaťkrát vyššej ako v apríli a robíme  1500 vzoriek za deň, dokážeme v čase do 24-30 hodín doručiť výsledok PCR testu.

4. Aký celkový počet vyšetrení RT PCR metódou? Aký bol podiel testov samoplatcov a testov z RÚVZ?

Od začiatku testovania, teda od 6.apríla 2020 sme do konca decembra 2020 vyšetrili 94 tisíc PCR vyšetrení. Z toho takmer polovicu predstavujú samoplatcovia, 35% pacienti odosielaní cez RÚVZ alebo NCZI a zvyšok tvoria pacienti zdravotníckych zariadení (nemocníc aj ambulancií).

5. Aký bol trend vývoja pozitívnych vzoriek v 1. vlne a následne v 2. vlne?

V prvej vlne, teda v termíne od apríla do konca septembra, bol priemerný počet pozitívnych vzoriek v našom laboratóriu cca do 5%. Aktuálne, od októbra do konca roka bol tento podiel u nás v laboratóriách od 11-14%. Číslo je u nás nižšie ako celoslovenský priemer z dôvodu, že sa u nás dáva testovať veľa záujemcov, ktorí potrebujú potvrdenie o negatívnom teste hlavne z pracovných dôvodov alebo z dôvodov cestovania do zahraničia.  Určite nárast pozitívnych vzoriek vo vlnách súvisí s nárastom výskytu ochorenia, cestovaním, migráciou ľudí.

6. Vyšetrenie protilátok na COVID-19 – aký podiel testov tvorili vzorky s prítomnosťou protilátok?

Počas prvej vlny bola prítomnosť protilátok zriedkavá, max. do 0,5%. Za posledné obdobie
2 – 3  týždňov je tu opačný efekt – takmer 90% testovaných pacientov má prítomné protilátky IgG/IgM. Logicky je to v súvislosti so šírením vírusu a nárastom infikovaných ľudí počas druhej vlny.

7. Ako je to so stavom personálu? Aký personál a v akom počte najviac chýba?

Aktuálne, vo všeobecnosti na pracovnom trhu, je problém s pozíciou hlavne zdravotnícky laborant a laboratórny diagnostik, predovšetkým pre oblasť genetiky a PCR testovania. Tým, že sa snažíme navyšovať kapacitu testovania dopĺňaním prístrojovej techniky, nemáme potrebu prijatia alebo rozširovania personálneho obsadenia. Skôr je snaha aktuálny personál zaškoliť a zaučiť na prácu v úseku COVID, hlavne z dôvodu zastupiteľnosti počas prípadného výpadku alebo karantény.

8. Ďalšie veľké projekty/stratégia, ktoré čakajú sieť laboratórií AGELLAB v roku 2021?

Veľký projekt, ktorý v podstate bude pokračovať aj počas roka 2021 bude výmena automatizácie-prístrojovej techniky na Oddeleniach klinickej biochémie. Čo sa týka testovania PCR, odštartovali sme spoluprácu so spoločnosťou MultiplexDX biochemika Pavla Čekana a v blízkej dobe by sme mali posilniť prístrojovú techniku o výkonný automat, ktorý dokáže robiť rozbory vzoriek aj zo slín. Zároveň sa snažíme zapojiť do medzinárodného elektronického systému, ktorý eviduje výsledky PCR, antigénových vyšetrení aj očkovaní – používa sa už celosvetovo formou digitálnej identity. Táto umožňuje na základe kritérií výsledkov testovania/očkovania pohyb ľudí v spoločnosti.