Novinky

Test na drogy, čo je potrebné o ňom vedieť?

28.6.2022

Väčšina z nás ho nikdy nebude potrebovať, je však v mnohých situáciách mimoriadne dôležitý. Reč je o teste na drogy. Aký je to test, kedy a ako sa robí a čo nám povie výsledok objasnila riaditeľka laboratórií AGELLAB Ing. Elena Gaboňová.

Je to jednoduché. Stačí vzorka moču a v laboratóriu vedia zistiť, či testovaná osoba má v tele stopy 11 druhov drog alebo liečiv. ,,V laboratóriách Skupiny AGEL používame 11-parametrový test na drogy, čo  je bežný spôsob kontroly prítomnosti najčastejšie užívaných psychotropných látok a ich metabolitov. Zároveň je to jeden zo spôsobov odhaľovania a zneužívania drog,“ hovorí Ing. Elena Gaboňová.

11-parametrový test na drogy umožňuje rýchlu a senzitívnu diagnostiku pričom stanovuje 11 parametrov drog alebo liečiv:  methadon, benzodiazepíny, kokaín, amfetamin, barbituráty, tetrahydrokanabinol, tricyklické antidepresíva, MDMA-Extáza, metamfetamín, morfín a buprenorfin. Stopy týchto látok v moči zvyčajne znamenajú, že jednotlivec tieto látky má vo svojom tele.  ,,Na tieto jednoduché testy sa používa jednorazový moč, ako najbežnejší biologický materiál. Po expozícii týmto látkam sú v organizme metabolizované a vylučované močom, takže test metabolity dokáže zachytiť a dá pozitívny výsledok dokonca  aj niekoľko dní po konzumácii spomínaných omamných látok,“ vysvetľuje princíp testu Ing. Gaboňová.  

Existujú aj testy, ktoré pri stanovení používajú iný biologický materiál, ako je krv alebo vlasy. Tie môžu byť v niektorých prípadoch presnejšie, ale proces stanovenia je analyticky komplikovanejší.

Test na drogy vie odhaliť aj používanie niektorých liekov a látok. ,,Patrí tam hlavne testovanie na tetrahydrokanabinol, hlavný metabolit kanabionoidov, čo je skupina látok pri požití marihuany a jej živice, teda hašiš, extrakty vrátane THC oleja, vosku. Vyšetrujú sa tiež  stopy po kokaíne a iné drogy, ktoré ho obsahujú. Ďalším parametrom sú opiáty, ktoré môžu byť v rôznych formách, a to od liekov na predpis až po nelegálne drogy (ópium, heroín, morfín, kodeín, hydrokodón, oxykodón). Benzodiazepíny patria medzi lieky, ktoré sa tiež testujú v našich laboratóriách. Ide o lieky ako sú diazepam, alprozolam, lorazepam, klonazepam a pod. Lekári ich môžu predpísať na recept na určité zdravotné problémy, ale je tu aj riziko zneužitia a nadmerného používania, ktoré môže viesť ku vzniku silnej psychickej a fyzickej závislosti s typickými abstinenčnými príznakmi,“ hovorí skúsená odborníčka.

Ďalšiu kategóriu tvoria amfetamíny a metamfetamíny, kam patrí pervitín a extáza, ale aj niektoré lieky na poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Viacero barbiturátov, alebo v minulosti nazývané aj hypnotiká, zanechávajú stopy po použití, ktoré spomínaný test tiež zachytí. Laboratóriá vedia odhaliť aj prítomnosť špecifického druhu antidepresív, ktoré lekári predpisujú na liečbu depresívnych porúch, tlmení chronickej bolesti alebo na korekciu nespavosti. Ich nadmerné použitie môže viesť k strate vedomia, kŕčom, čo môže viesť do komatózneho stavu rôzneho stupňa.

11-parametrový test na drogy môže pomôcť pri skríningu užívania drog, má však svoje obmedzenia. Čas detekcie sa týkajú času, ktorý telo potrebuje, aby látku spracovalo a zbavilo sa produktov metabolizmu, u každej látky je tento čas iný, podľa chemickej povahy lieku alebo drogy, užitého množstva a ďalších faktorov ako je pohlavie, vek, individuálny metabolizmus a podobne. Veľmi dôležitým faktom, ktorý si treba uvedomiť je, že tento test na drogy nezistí, či daná osoba momentálne drogu užíva. Testy merajú produkty tzv.metabolity, ktoré v tele vznikajú pri rozklade drogy, krátko po jej požití.  11-parametrový test na drogy nie je najbežnejším testom na drogy. Väčšina zamestnávateľov, ktorí vyžadujú testovanie svojich zamestnancov na prítomnosť drog používa  5-parametrový test na drogy a test na alkohol. Na základe toho môžu niektoré profesie, ktoré sa týkajú osobnej a verejnej bezpečnosti, vyžadovať pravidelné rozsiahlejšej testy na drogy.

,,Testy našich laboratórií AGELLAB poskytujú kvalitatívne stanovenie prítomnosti drog. Ak sa koncentrácia rovná alebo je vyššia ako stanovený limit, považuje sa výsledok za pozitívny.  Pozitívny výsledok laboratórnej analýzy však nepoukazuje na mieru intoxikácie a tiež v prípade forenzných dôkazov je potrebné následne konfirmačné vyšetrenie v zmysle platnej legislatívy,“ vysvetľuje Ing. Gaboňová. V prípade potreby kvantitatívneho stanovenia  alebo detailnejšej informácii k danému metabolitu, je potrebné vyšetrenie zopakovať použitím ďalších vyšetrení, čo je kvapalinová alebo plynová chromatografia s detekciou hmotnostným spektrometrom.