Novinky

Žiarska nemocnica otvorila nové pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia

10.10.2023

Žiarska nemocnica rozšírila poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia. Spôsobom nepretržitej prevádzky poskytuje odbornú laboratórnu diagnostiku, služby pre zariadenia nemocničnej a ambulantnej starostlivosti.

„Otvorenie pracoviska v odbore klinická biochémia je veľkým prínosom v poskytovaní odborných služieb pre lôžkové oddelenia  a ambulancie nemocnice v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici. Tak isto je k dispozicií aj pre súkromné praktické a špecializované ambulancie,“ uviedol Ing. Ivan Mokrý, MPH, riaditeľ nemocnice Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.

Klinická biochémia vykonáva bežné a špeciálne biochemické, imunologické a toxikologické vyšetrenia biologických materiálov a funkčných testov. Dohliada na správne vykonávané vyšetrenia pri lôžku pacienta v rámci zdravotníckeho zariadenia Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Zaoberá sa aj konzultačnou a poradenskou činnosťou pri interpretácii vyšetrení.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo rozšíriť sieť laboratórií AGELLAB aj do Žiaru nad Hronom, kde budeme môcť poskytovať špičkové laboratórne služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni nielen v rámci Nemocnice AGEL Žiar nad Hronom a Polikliniky AGEL Žiar nad Hronom, ale aj pre široké spektrum ambulancií v celom okrese a spádovej oblasti. Verím, že naša snaha vybudovať tu nové a moderné laboratórium sa odrazí v kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti tých, ktorí sa rozhodnú prejaviť nám dôveru a nadviazať s nami spoluprácu. Dúfam, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí zriadiť aj odberové miesto pre samoplatcov, aby boli naše služby ešte dostupnejšie pre všetkých záujemcov,“ uviedla Ing. Elena Gaboňová, riaditeľka odboru laboratórií AGELLAB.