Novinky

Nemocnica AGEL Levice spolu s AGELLAB usporiadali okresný pracovný seminár

19.10.2023

Sústavné celoživotné vzdelávanie je v zdravotníctve kľúčové pre udržanie vysokého štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, že napreduje medicína ako veda, aj samotné zdravotnícke inštitúcie sa neustále posúvajú vpred, modernizujú a je dôležité, aby o nových možnostiach boli informovaní zdravotníci z celej spádovej oblasti. Nemocnica AGEL Levice sa preto v súčinnosti s laboratóriami AGELLAB rozhodla zorganizovať pracovný seminár, v rámci ktorého lekárom, sestrám i laborantom z okresu predstavili novinky v poskytovaných laboratórnych službách.

Odborné semináre umožňujú zdravotníckemu personálu byť v priamom kontakte s najnovšími informáciami z výskumu, novými liečebnými a laboratórnymi metódami a technologickými inováciami. Semináre taktiež poskytujú príležitosť na interakciu s kolegami z iných odborov, čo umožňuje výmenu skúseností, diskusiu o komplexných prípadoch a získanie rôznych perspektív, čo môže viesť k lepšiemu riešeniu problémov v medicínskej praxi.

„Veľmi nás teší záujem zdravotníkov z okresu Levice o účasť na odborných seminároch, kde získajú prehľad o všetkých možnostiach, ktoré ponúka naša nemocnica aj pre ich pacientov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v najvyššej kvalite je naším spoločným cieľom, ku ktorému sa dokážeme priblížiť aj vzájomnou spoluprácou. Či už ide o odborné vyšetrenia, možnosti operačnej liečby či laboratórnu diagnostiku, výsledkom spolupráce by mal byť spokojný pacient,“ uvádza riaditeľ Nemocnice AGEL Levice MUDr. Ján Belanský, MPH.

Pracovný seminár s Nemocnicou AGEL Levice predstavil informácie o pripravovanej rekonštrukcii Nemocnice AGEL Levice z Plánu obnovy a odolnosti. Zároveň sa účastníci konferencie dozvedeli o dôležitých investíciách spoločnosti AGEL do zlepšenia infraštruktúry a zdravotníckej techniky v nemocnici za posledné obdobie. Vedúci pracovníci laboratórnych oddelení nemocnice prezentovali novinky v ponuke laboratórnych vyšetrení v nemocničných laboratóriách a informovali o benefitoch a výhodách  spolupráce s AGELLAB pre pacienta.

„Je mimoriadne dôležité, aby zdravotníci v okrese mysleli aj na možnosti blízkej a dostupnej laboratórnej diagnostiky. Práve v laboratóriách totiž dochádza k odhaleniu či potvrdeniu diagnóz, od čoho sa odvíja ďalšia liečba. Laboratórium v Nemocnici AGEL Levice má bezkonkurenčnú výhodu blízkosti, čo je pre lekárov v regióne často rozhodujúce. Zabezpečuje laboratórnu diagnostiku nepretržite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Poskytuje laboratórne služby nielen pre poistencov zdravotných poisťovní, ale v prípade záujmu aj pre potreby samoplatcov. Tí majú bez čakania k dispozícii aj špeciálne vyšetrenia skupiny balíčkov cielených na určitý druh prevencie alebo diagnostiky ochorenia, napríklad alergií a intolerancií,“ ozrejmuje riaditeľka odboru laboratórií AGELLAB Ing. Elena Gaboňová.