Laboratóriá klinickej hematológie

Ponuka vyšetrení

Vyšetrujeme:

 •  krvný obraz s dif. rozpočtom leukocytov, retikulocytov,
 • vyšetrenie telesných tekutín na analyzátoroch,
 • mikroskopický odpočet cytologických preparátov (periferná krv, sternálna punkcia, likvor),
 • koagulačné testy,
 • špeciálne vyšetrenie pre diagnostiku poruchy hemostázy – poruchy funkcie krvných doštičiek, jednotlivých koagulačných faktorov a inhibítorov koagulácie,
 • vyšetrenie na diagnostiku antifosfolipidového syndrómu,
 • vyšetrenie zamerané na monitorovanie antikoagulačnej a antiagregačnej terapie.

Súčasťou laboratórií je aj Krvná banka, kde vykonávame štandardné imunohematologické vyšetrenia:

 • krvná skupina (vrátane Rh faktoru, Kell antigenu),
 • Rh fenotyp,
 • screening nepravidelných antierytrocytárnych protilátok,
 • priamy a nepriamy antiglobulinový test,
 • predtransfúzne vyšetrenie.