Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Antibiotické pracovisko

V mikrobiologickom laboratóriu existuje Antibiotické pracovisko, kde v súčasnej dobe pracujú 4 odborní konzultanti – z radov lekárov, infektológov a mikrobiológov, ktorí poskytujú okrem interpretácie laboratórnych nálezov tiež poradenstvo v oblasti terapie antibiotikami a antimykotikami. Toto všetko v zázemí odborného laboratória, ktoré je schopné stanoviť aj hladiny u vybraných antibiotík.

Náplňou ATB pracoviska je nielen štandardné testovanie citlivosti / rezistencie antibiotík podľa európskych kritérií EUCAST, ale aj monitoring závažných typov rezistencií. Práve preto je nevyhnutná spolupráca s ústavnými hygienikmi a regionálnymi epidemiológmi v rámci sledovania a hlásenia nozokomiálnych nákaz, s čím súvisí aj pravidelný monitoring formou mikrobiologických sterov z nemocničného prostredia.