Laboratóriá klinickej mikrobiológie

PCR a laboratórium infekčnej serológie

Je to pracovisko molekulárnych diagnostikých metód, kde sa metódami polymerázovej reťazovej reakcie detekuje RNA alebo DNA mikrobiálnych agens. Laboratórium infekčnej serológie zisťuje prítomnosť špecifických protilátok a antigénov u viac ako 50 pôvodcov ochorenia.