Laboratóriá klinickej mikrobiológie

Bakteriológia a mykológia

Vykonáva kultivačné vyšetrenia klinického materiálu s použitím najnovších metód pre identifikáciu a stanovenie citlivosti voči antibiotikám a antimykotikám. Pre rýchlu, presnú a správnu diagnostiku je využívaná najmodernejšia prístrojová technika, aktuálne vedecké poznatky a dlhoročné skúsenosti laboratórneho tímu. Toto umožňuje nadštandardne sa zaoberať aj tými najzložitejšími prípadmi.